Volg je de ontwikkelingen of ontwikkel je jezelf?

Schooljaarplan

‘Volg je de ontwikkelingen of ontwikkel je jezelf?’

Ons schoolplan en onze schooljaarplannen zijn richtinggevend voor het vormgeven van ons onderwijs. De actieplannen worden uitgevoerd door actieteams, waarbij iedere speler zijn steentje bijdraagt aan de schoolontwikkeling. Regelmatig bekijken we met elkaar of we nog op koers liggen en of we de goede dingen goed doen.