Christelijk onderwijs

Het christelijk onderwijs ziet u onder andere terug komen in:

  • Het gebed aan het begin en einde van een schooldag;
  • De kleutergroepen luisteren twee keer per week naar een verhaal uit de Kinderbijbel;
  • De groepen 3 t/m 8 werken met Kind op Maandag;
  • We zingen christelijke liederen;
  • We vieren de christelijke feestdagen.

De beleving ligt bij ouders en kinderen. We gaan vooral in gesprek met de kinderen en de vragen die daarbij steeds centraal staan zijn: ‘Wat kunnen we hiervan leren?’, ‘Welke boodschap kunnen we eruit halen voor onszelf en hoe kunnen we deze toepassen in de dagelijkse praktijk?’

 

September 2022

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer met een schone lij kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties terecht komen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand neemt.

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom belooft God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land. Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk.

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze kunnen ook betekenisvol worden voor kinderen. Als je graag een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of als je uitkijkt naar wat komen gaat; dan gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer veel ontdekken rond deze verhalen!