Engels

Vanaf groep 1 wordt er Engelse les gegeven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanaf 4 jaar al in aanraking komen met de Engelse taal. In de  onderbouw wordt er spelenderwijs Engels gegeven door middel van het zingen van liedjes, gesprekjes te voeren en spelletjes te spelen rondom thema’s. In de middenbouw staat het spreken centraal en in de bovenbouwgroepen komt het schrijfonderwijs erbij. Op deze manier  wordt er een stevige doorgaande lijn neergezet en is er een goede aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Voor onze leerlingen is het dus prettig dat ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan.

In de methode krijgen we digitale ondersteuning van native speakers. Zij begeleiden de leerlingen onder andere door de lessen heen middels filmpjes, teksten en oefeningen.

In de onderbouw zijn we ongeveer 30 minuten per week met Engels bezig. In de midden- en bovenbouw is dat rond de 60 minuten. Elk leerjaar is opgedeeld in verschillende thema’s (Units). Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de belevingswereld van de kinderen. Zo gaan de kinderen onder andere aan de slag met de kleuren, de seizoenen, tellen, familie, hobby’s en het jezelf voorstellen.